Szanowni Państwo,
Jesteśmy świadomi, że jakość świadczonych przez nas usług ma dla Państwa podstawowe znaczenie. W trosce o zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Zapewniamy, że dokonana przez Państwa ocena zostanie wykorzystana do podjęcia działań mających na celu doskonalenie obsługi Klienta, działalności laboratoryjnej oraz doskonalenia systemu zarządzania wdrożonego w naszym laboratorium.

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY ZADOWOLENIA KLIENTA

Nazwa i adres klienta

Pytania:

Czy Państwo są zadowoleni z obsługi przez personel laboratorium?
Jeżeli nie proszę podać dlaczego

Czy kompetencje laboratorium spełniają Państwa oczekiwania?
Jeżeli nie proszę podać dlaczego

Czy zakres realizowanej działalności laboratoryjnej odpowiada Państwa potrzebom?
Jeżeli nie proszę podać dlaczego

Czy zlecenie było wykonane w terminie?

Czy sprawozdanie z badań zawiera niezbędne dane i informacje?
Jeżeli nie proszę podać jakie

Czy współpraca z laboratorium układała się zgodnie z Państwa życzeniami?
Jeżeli nie proszę podać dlaczego

Czy w przypadku konieczności wykonania ponownych badań, zlecilibyście Państwo badania naszemu laboratorium?

Uwagi