ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY ZADOWOLENIA KLIENTA

Nazwa Klienta

Adres Klienta


Pytania:

1. Czy zlecenie było wykonane w terminie?

2. Czy Państwo są zadowoleni z obsługi przez personel Laboratorium (jeżeli nie proszę podać dlaczego)?

3. Czy kompetencje Laboratorium spełniają Państwa oczekiwania (jeżeli nie proszę podać dlaczego)?

4. Czy zakres proponowanych badań odpowiada Państwa potrzebom (jeżeli nie proszę podać dlaczego)?

5. Czy sprawozdanie z badań zawiera niezbędne dane i informacje (jeżeli nie proszę podać jakie)?

6. Czy współpraca z laboratorium układała się zgodnie z Państwa życzeniami (jeżeli nie proszę podać dlaczego)?

7. Czy w przypadku konieczności wykonania ponownych badań, zlecilibyście Państwo badania naszemu laboratorium?


Uwagi