Pomiary hałasu

halas

Hałasem nazywamy dźwięki o zazwyczaj nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie. Na ochronę przed hałasem organizm zużywa ogromne ilości energii. Do hałasu nie można się przyzwyczaić i jeśli nawet nie odbieramy go świadomie, to „zawsze przeżywamy go najgłębiej”, a zamiast przyzwyczajenia, co najwyżej następuje „adaptacja patologiczna”. Przyczyną hałasu mogą być dźwięki zarówno intensywne, jak również wszelkiego rodzaju niepożądane dźwięki wpływające na tło akustyczne, uciążliwe z powodu długotrwałości, jak na przykład stały odgłos pracujących maszyn.

Pomiar i ocena wielkości charakteryzujących hałas w środowisku
– ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas

Ze względu na cel (określenie emisji hałasu maszyn lub ocena narażenia ludzi)
metody pomiarów hałasu dzieli się na:

    • metody pomiarów hałasu maszyn
    • metody pomiarów hałasu w miejscach przebywania ludzi (na stanowiskach pracy).